• pastive park
  • budynki wielorodzinne z usługami
  • łódź
  • pow. 40 500 m2
  • 710 mieszkań
  • 2018-2020
  • inwestor: polnord

positive park